Jonathan Wick
Jonathan Wick 05:12 10/11/2021
chạy file exe cài đặt game thì báo lỗi: The code execution cannot proceed because XINPUT1_3.dlll was not found. Reinstalling the program may fix this problem. Em đã xóa r giải nén lại, chạy file exe cài đặt thì vẫn bị, giải nén file Part khác cũng bị luôn huhu.
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi