Duc Anh Nguyen
Duc Anh Nguyen 05:00 03/02/2019
Đã chạy cài đặt tất cả các phần mềm có trong hướng dẫn (Taigame.org SoftKit) nhưng vẫn bị hiện thông báo lỗi:
"The application was unable to start correctly (0xc000007b). Click OK to close the application."
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi