Nguyen Minh Nhat
Nguyen Minh Nhat 07:52 07/03/2018
em cài game xong roi chạy game thì nó báo không thấy file VCOMP140.DLL là sao vậy ad
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi