Lê Huy Khôi
Lê Huy Khôi 05:57 02/12/2017
mong ad giúp giùm, thanks nhiều
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game