nguyen dinh vinh
nguyen dinh vinh 09:14 30/11/2017
mình mở game nhưng không có hiện tượng gì xảy ra ,, đã cài dx vistua đầy đủ
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi