Phuc Dang
Phuc Dang 08:24 05/09/2017
Chào bạn!
nó hiện lên như file ảnh dưới, Cảm ơn bạn đã trợ giúp.
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi