Tài Nguyễn
Tài Nguyễn 05:53 22/08/2017
nhấn đúp chuột nó k hiện gì cả. đã gở cài đặt va cài đặt lại nó vẫn vậy giúp e với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi