khanh
khanh 02:04 16/07/2017
cho hỏi sao mình chơi game này nó không save game lại , cứ thoát ra vào lại là phần setting mình chỉnh lúc trước nó trở lại như lúc chưa chỉnh vào game thì các mission nó mất hết trở về như lúc mới chơi vậy ... có cách nào khắc phục không hay do lỗi win hay là vga không...
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi