tran thi minh tam
tran thi minh tam 09:17 20/06/2017
cho mình hỏi lỗi này là gì vậy
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời