Hồ Quốc Nam
Hồ Quốc Nam 01:06 05/06/2017
ad ơi, em bấm vào file LaunchGTAIV nhưng nó bị lỗi này
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời