Hoàng Trấn Vũ
Hoàng Trấn Vũ 08:40 31/05/2017
em giải nén về nó ra như thế này thì tiếp theo mình làm gì ạ
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game