Chuột
Chuột 07:17 27/05/2017
đây là lỗi mà mình mắc phải ạ, vào thư mục thì thấy trong file crack trống trơn nữa ạ "E:\TombRaider\Rise of the Tomb Raider.part5.rar: Checksum error in Rise of the Tomb Raider\game-4.bin. The file is corrupt"
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi