bao bao
bao bao 10:08 25/05/2017
vào game thì bị stopworking
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi