Trường An
Trường An 05:03 03/05/2017
Bị lỗi IDSdone.dll nhưng máy xài win 10 future không biết tắt windows defender
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi