tran thi minh tam
tran thi minh tam 04:24 21/04/2017
cho mình hỏi này là bị gì vậy ạ????
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời