Tú Phan
Tú Phan 11:20 13/04/2017
máy e cài đầy đủ hết chương trình và cả game luôn r mà e mở hoài nó vẫn ko phản ứng gì cả )
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi