TMT
TMT 10:41 26/02/2017
ad oi chi minh fix loi nay dc k
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi