Yun Yuri
Yun Yuri 10:39 31/01/2017
em đã thử hết cách của AD nhưng vẫn bị lỗi này AD cóa thể giúp em với được ko
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi