BellyLam
BellyLam 12:44 25/01/2017
ADMIN ơi, bản update mới này đòi phải đăng nhập vào Origin mới chơi được
nhưng khi đăng nhập vào r thì chơi game không được
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời