lê quốc khánh
lê quốc khánh 12:46 24/01/2017
khi vào game nó để là máy tính thiếu MSVCR100.dll là bị lỗi gì vậy ad
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi