Bách
Bách 10:45 04/01/2017
e bị lỗi win 7 64 bit ram 32GB VGA amd r9 290x 4GB
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi