thaiprovinhkim
thaiprovinhkim 12:01 26/12/2016
SAo vào game lại khống có tiếng...có ai giúp mình với..không âm thanh..hjx..làm sao fix đây
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi