Phạm Hoàng Hà
Phạm Hoàng Hà 05:13 12/12/2016
Lúc mình vào lần đầu trò bị đóng băng gần 1 tiếng.Có ai giúp mình đc ko?
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game