ilovepoke
ilovepoke 05:15 23/11/2016
lúc bắt đầu game thì nó cứ báo lỗi this version of directx is not supported by the title trong khi mình directX của mình 11
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game