Lam Vo
Lam Vo 09:30 21/11/2016
cho mình hõi lỗi 0xc000007b làm sao đễ sữa vậy ad. Mình đã thữ mọi cách update lại direx. v...v... nhưng vẫn báo lỗi. cài game tắt virus luôn rồi. mình cài 3 lần rồi. thành công hết nhưng khi vào game run as adminnistrastor thì lại báo lỗi 0xc000007b. ad chĩ giúp mình với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi