Thân Nguyễn Đức Hải
Thân Nguyễn Đức Hải 09:00 14/11/2016
bật lên bị màn hình trắng rồi not responding trong khi em đã cài đủ các chương trình hỗ trợ
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game