Bạch Tiểu Hy
Bạch Tiểu Hy 10:45 10/11/2016
e chạy game lên mà bị mất tiếng từ A-Z lun, fix làm sao
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi