Jackson nguyen
Jackson nguyen 12:03 08/11/2016
mình bị lỗi 3 file part 4, part 6, part 7 thử xóa tải lại nhưng ko được
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi