phanduyloc978
phanduyloc978 02:42 06/11/2016
Lỗi này fix làm sao mình đã thử hết nhưng không được
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi