Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân 01:31 02/11/2016
LỔI GÌ ĐÂY Ạ
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi