tranvyminh
tranvyminh 05:31 27/10/2016
Kích đúp chuột vào biểu tượng game nhưng không thấy gì
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi