Thạch Anh
Thạch Anh 03:54 22/10/2016
Em đã cài đặt xong hết rồi khi vào bị lỗi như này là sao ạ
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi