tran khoi
tran khoi 03:52 21/10/2016
ad cho e hỏi cấu hình máy e dư sức chiến game này sao vô là nó giật xong đứng luôn zay ad
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi