Fourty Seven
Fourty Seven 09:47 06/10/2016
ad zúp e với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi