Dinh Minh Chau
Dinh Minh Chau 08:00 03/10/2016
Ad sử lý cái lổi này em với cài lại vài lần nó cứ thế ah
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi