Trieu Tran
Trieu Tran 12:37 02/10/2016
ko mở lên game được
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi