Quỳnh Sino
Quỳnh Sino 03:01 22/09/2016
em chơi Sleeping Dogs bị lỗi window can check online for solution to the problem vậy fix lỗi làm sao chỉ em với ad
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi