kzy
kzy 04:18 16/09/2016
giai nen dc 17% thi no bi loi file isdone.dll lam sao khac phuc ad
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi