Bùi Tấn Phát
Bùi Tấn Phát 06:23 08/09/2016
bản tải mới không có âm thanh
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi