vinh07
vinh07 09:49 06/09/2016
bị vậy là sao ad
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời