Thịnh's Ryo
Thịnh's Ryo 05:42 01/09/2016
vậy là sao ad
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game