tuan duong
tuan duong 09:14 16/08/2016
tôi đã làm hết theo hướng dẫn nhưng vẫn bị trường hợp này , mọi người giúp mình với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi