tuan duong
tuan duong 11:44 15/08/2016
cài đặt game đc 90% là báo lỗi
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi