Angel
Angel 09:38 10/08/2016
sao em cài rồi nó không restar mới lại và khi vào star menu như anh nói thì vào game 1 chút thì nó biến mất , khi vào được game toàn tiếng trung :'( phải làm sao đây ADMIN Hoàng Anh ơi
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời