Nguyễn Quốc Thịnh
Nguyễn Quốc Thịnh 05:29 10/08/2016
mình bị thế này khi cài xong game cs go ??? bây giờ mình phải kiếm file này ở đâu để tải lại bây giờ ?
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi