nguyen trong nghia
nguyen trong nghia 02:43 04/08/2016
minh cai gta v khong duoc
Lý do bị loại: Thắc mắc không ghi rõ lỗi cụ thể