duongminhbinh
duongminhbinh 07:44 03/08/2016
tôi đã tải hết các fie về rồi nhưng giải nén không được winrar báo lỗi diagnostic messages
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi