Phuc nguyen Le tran
Phuc nguyen Le tran 08:40 22/07/2016
mình đã cài xong game hoàn toàn thì tắt những thứ ko cần thiết và vào game thì nó hiện { The program can`t start because XINPUT1_3.dll is mising from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem } thế là ko vô đc game vậy thui
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi