Bucky Barner
Bucky Barner 06:21 10/07/2016
Làm thế nào để cài lại Font tiếng anh
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game