Dr Heinz Doofenshmirtz
Dr Heinz Doofenshmirtz 12:48 29/06/2016
Ad ơi cho hỏi sau khi tắt mạng , chọn offline mode rồi vào game nó hiện đươc màn hình giới thiệu rồi stopped working luôn
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi